אגרת מידע לבעל מעלית חדשה

הוראות משרד העבודה והרווחה מזכירות - חובה לעשות בדיקת מעלית פעם אחת כל חצי שנה. חומר קריאה מומלץ לחברי ועד הבית ובעלי נכסים.


1. מבוא:

הנך בעל מעלית חדשה. המעלית היא אמצעי תחבורה נוח ובטוח - בתנאי שתדע לטפל בה ולדאוג שהיא תעבור בדיקות כנדרש בחוק.

איגרת מידע זו, שפורסמה על ידי משרד העבודה והרווחה, באה לפרט את החובות ואת הזכויות שחלות על בעל המעלית. זאת, במטרה לעזור ולהנחות את בעל המעלית כיצד לפעול, כדי להבטיח תפעול אמין ובטוח של המעלית ומניעת תקלות ותאונות.

 

2. מעלית חדשה - דרישות התקן

מעלית היא מוצר שחייב להיות בנוי לפי תקן: מעליות נוסעים ומשא (חשמליות והידראוליות) - עליהן חלה חובת התקן הרשמי ת"י 2481. כל מעלית שנבנית בארץ, חייבת להיות בנויה לפי הוראות התקן. על החברה המייצרת את המעלית, כמו אלקטרה מעליות, להיות מאושרת על ידי מכון התקנים באשר לרכיבים בהם היא משתמשת לצורך בניית המעלית, ואף באשר לתהליכי הייצור וההרכבה. רק חברה בעלת תו-תקן רשאית להרכיב מעלית.

מכאן נובע שכל המעליות חייבות לעמוד בדרישות התקן, לגבי אמינות המערכות ובטיחות המעלית וכי לא תותר לשימוש מעלית שלא עומדת בדרישות אלה.

 

3. בדיקת מעלית חדשה

כל מעלית שנבנית בישראל חייבת לעמוד בתקן ישראלי רשמי מס' 2481 - מעליות נוסעים ומשא, וחלה עליה חובת תו תקן. את התקן ניתן לרכוש במכון התקנים הישראלי. רק חברה בעלת תו תקן רשאית להרכיב מעלית. מעלית שלא עומדת בדרישות התקן - לא תותר לשימוש.

לפי הוראות החוק - פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), התש"ל - 1970 סעיף 59א ו- 60, כל מעלית חדשה חייבת להיבדק בדיקה ראשונית, כדי לוודא שהיא אכן בנויה לפי דרישות הפקודה והתקן ושכל המערכות הבטיחותיות במעלית עובדות. ללא בדיקה זו - המעלית אסורה לשימוש. יצרן המעלית, הוא המחוייב בתשלום עבור בדיקה זו, ולא הדיירים, וזאת משום שהמעלית בשלב זה עדיין רכושו של היצרן.

אחריות על מעלית חדשה: מכון התקנים הישראלי הוא הבודק את תקינות המעלית ואת מידת התאמתה להוראות התקן. יצרן המעלית חייב לשלם עבור בדיקה זו, כיוון שבשלב זה המעלית עדיין באחריותו. בשנה הראשונה לפעולת מעלית בבנין מגורים, מתקין המעלית נושא באחריות לפעולתה התקינה, לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (התקנת מעליות ומתן שירות למעליות), התשמ"ד - 1984. אחריות זו על מעלית חדשה מכסה תיקונים וחלפים וניתנת ללא תשלום מאת דיירי הבית, בתנאי שנחתם הסכם שירות בין הדיירים לבין מתקין המעלית בתוך 60 יום מיום הבדיקה הראשונה של הבודק המוסמך.

 

4. בדיקת מעלית תקופתית

על פי הוראות החוק, יש חובה לבצע אחת לשישה חודשים (פעם בחצי שנה) בדיקת בטיחות של המעלית. אי-ביצוע בדיקה כזו מסכן את המשתמשים במעלית מחד, ומהווה עבירה פלילית מאידך. הדבר דומה למכונית, שלא עברה "טסט" שנתי, ואסורה להפעלה. מי שנוהג במכונית כזו צפוי לעונש.

הבדיקה החצי-שנתית מתבצעת על ידי בודק מעליות מוסמך, שקיבל את הסמכתו ממשרד העבודה והרווחה. רק אלה המופיעים ברשימה זו (שמתעדכנת מדי פעם) רשאים לבצע את הבדיקה.

בעל המעלית חופשי לבחור את מי שהוא רוצה לבצע את הבדיקה עבורו. על בעל המעלית (הדיירים) להזמין במועד את הבודק המוסמך לצורך בדיקת המעלית ולשאת בהוצאות הבדיקה.

הבודק מציג את תוצאות הבדיקה בדו"ח שנקרא "תסקיר בדיקה". דו"ח המקור נשלח לבעל המעלית, ואילו העתק ממנו מגיע למשרד העבודה, אשר עוקב אחר ביצוע הבדיקות החצי-שנתיות בכלל ואחר ביצוע התיקונים שנרשמו בתסקיר בפרט. בעל המעלית אחראי להזמין אנשי שירות למעליות לצורך תיקון כל הליקויים, אותם פירט הבודק המוסמך בתסקיר הבדיקה.

אם וכאשר הבודק מצא בודק המעליות ליקויים שעלולים לסכן את המשתמשים במעלית, הוא מציין זאת בתסקיר. במקרה כזה, יש להשבית את המעלית לאלתר ולדאוג לכל הסידורים האפשריים, על מנת למנוע שימוש במעלית זו.

משרד העבודה והרווחה מפעיל את הסמכויות שבידו - דהיינו, מוציא צו האוסר את המשך פעולת המעלית עד לתיקונה ובדיקתה מחדש. ברור שהפעלת מעלית בניגוד לצו, אסורה לחלוטין ומסכנת את הנוסעים.

הפעלת המעלית תאושר ע"י מפקח עבודה לאחר שהבודק המוסמך בדק את המעלית ואישר שהליקויים הבטיחותיים אכן תוקנו לשביעות רצונו ולא נשקפת שום סכנה למשתמש במעלית.

 

5. שירות למעליות

המעלית היא מערכת אלקטרו-מכנית מסובכת למדי, ותקלה בה יכולה כאמור להביא למצבים מסוכנים. הבדיקות החצי-שנתיות של המעלית הכרחיות וחשובות בפני עצמן, אבל נדרש גם טיפול שוטף במעלית כדי להחליף רכיבים בלויים, לשמן ולכוונן את המערכות השונות.

על כן, מוציא משרד העבודה והרווחה רשיון לנותני שירות למעליות. רק חברה שהינה בעלת רשיון כזה רשאית לעסוק בתחום זה. בעל המעלית חופשי לבחור חברת שירות לפי החלטתו וניתן להשיג במשרדנו רשימת החברות המאושרות.

משרד העבודה מחייב שכל מעלית תהיה בטיפול שוטף באמצעות אחת מחברות המאושרות. אי-קיום חוזה שירות מהווה עילה לא לאשר הפעלת המעלית. טיפול נאות במעלית מבטיח את פעולתה בצורה תקינה ובטוחה.

יצוין, כי לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (התקנת מעליות ומתן שרות למעליות), התשמ"ד -1984 , מתקין המעלית בבית מגורים נושא באחריות לפעולתה התקינה של המעלית במשך שנה.

אחריות זו מכסה תיקונים וחלפים וניתנת ללא תשלום לדיירי הבית. זאת בתנאי שנחתם הסכם שירות בין הדיירים לבין המתקין בתוך 60 יום מיום הבדיקה הראשונה של המעלית ע"י בודק מוסמך.

כמו-כן, הצו מורה למתקין מעלית בבית מגורים לתת שירותי תחזוקה שוטפים במחצית הראשונה של שנת האחריות ללא תשלום מאת דיירי הבית.

 

6. חילוץ נוסעים לכודים ממעלית

לפעמים קורה שמעלית "נתקעת" בעת נסיעתה עקב תקלה כלשהיא, כולל הפסקת חשמל בבניין. ניתן בדרך כלל לחלץ את הלכודים במעלית על ידי דיירי הבניין עצמם, ולשם כך יש בחדר המכונה הוראות חילוץ מפורטות. מעבר לכך, מקיים מתקין המעלית הדרכה לדיירים, בה מוצג ומתורגל חילוץ נכון.

חשוב מאד לבצע את החילוץ בדיוק לפי הוראות החילוץ. כל דרך אחרת היא מסוכנת ואסורה. אם מסיבה כלשהי לא מצליח חילוץ הנוסעים בדרך שההוראות מכתיבות, יש להתקשר לחברת השירות ולבקש עזרה.

כל נותן שירות מעליות מקיים כוננות במשך 24 שעות ביממה וליד המעלית רשומים מספרי טלפון החירום.

 

7. שימוש במעלית

בכל מעלית יש הוראות שימוש ויש לקיימן.

מספר הערות והארות, על השימוש במעלית, המבוססות על הניסיון המצטבר לגבי תאונות במעליות:

  • עומס יתר: הנסיעה במעלית חייבת להיעשות בהתאם למותר, כלומר אסור להעמיס את המעלית מעל המותר לפי המשקל או מספר נוסעים הרשומים בתא.
  • ילדים במעליות: יש להדריך את הילדים להתנהג בזהירות, לא להשתולל בתוך התא בזמן הנסיעה ולא להכניס חפצים שיכולים להיתפס ולהפריע לנסיעה התקינה של המעלית.
  • חילוץ ממעלית: חילוץ אנשים מתוך מעלית תקועה חייב להיעשות לפי הוראות החילוץ במדויק.
  • השבתת מעלית: אם מבחינים בדבר חריג - לדוגמה שמשה שבורה בדלת אחת התחנות או רעשים חריגים - יש לדאוג מיד להשבתת המעלית וניתוק החשמל למעלית ע"י הורדת ידית המפסק הראשי בחדר המכונה (לאחר שהנוסעים הוצאו מהמעלית). יש להודיע מיד לחברת השירות.
  • דלת פתוחה: אם מבחינים שדלת הפיר אינה סגורה ונעולה, כאשר המעלית לא נמצאת מולה, יש לפעול מיד להשבתת המעלית כאמור לעיל, ובנוסף לדאוג להגיף את הדלת. במידה והדבר אינו אפשרי, יש לחסום את הדלת ע"י ספסל, או קרש ולהעמיד שומר לידה עד לבואם של טכנאי המעלית.
  • הערות בודק מעלית: יש להתייחס להערות הבודק בבדיקה החצי-שנתית ברצינות רבה. תפקידו של הבודק לבחון את מצב המעלית מבחינה בטיחותית ולציין את אותם הליקויים שיש לתקן ללא דיחוי. אי-ביצוע הערותיו והמשך הפעלת המעלית עם אותם הלקויים מסכן את המשתמשים במעלית וברב המקרים יכול להביא לתקלה במעלית ולצורך בתיקונים רחבים יותר.
  • טלטול: אסור להתפרע במעלית, אסור לטלטל אותה ואסור לקפוץ בה.
  • מים: יש למנוע כניסת מים אל תוך פיר המעלית, במהלך שטיפת הרצפה בקומות. אין לשפוך מים בתוך תא המעלית. קיימת סכנת התחשמלות, וכמובן גם קלקול המעלית.
  • פעמון מעלית: מומלץ לבדוק מדי פעם את תקינותו של פעמון האזעקה בתא. במידה שהפעמון אינו תקין, יש לדווח על כך לחברת השירות.
  • חדר מכונות בבניין: יש לדאוג לגישה נוחה אל חדר המכונה. אין לאחסן בחדר המכונה חפצים, והוא חייב להיות נעול.

 

8. סיכום

משרד העבודה והרווחה מאחל לך שימוש מהנה במעלית. אנו מקווים שהיא תשרת אותך בנאמנות ובבטיחות. עליך - בעל המעלית - לדאוג שהיא תקבל את השירות והטיפול השוטף וכן שהיא תיבדק כל 6 חודשים על ידי בודק מעליות מוסמך, ושכל הערה תטופל.

 

על החתום,  אינג' פ. מגנוס, מפקח עבודה ראשי, משרד העבודה והרווחה.