תחזוקה תקופתית של מעלית

לעיתים קרובות קיים הכרח להחזיק מעלית בבית מגורים, בבניין משרדים או בכל מבנה ציבורי או פרטי אחר. זאת מכיוון שהמעלית מנגישה קומות עליונות לנכים, בעלי מוגבלויות, נשים בהריון, דיירים עם עגלות, וקשישים. כמו כן, היא מעלה את רמת החיים והופכת את היציאה מהבית לרחוב ובחזרה לפשוטה, מהירה, יעילה ונוחה.

יחד עם זאת, חשוב להדגיש כי מעלית היא כלי מכאני כבד הפועל באופן שוטף במשך כל השנה, ועל כן היא נדרשת לתחזוקה תקופתית נכונה. מטרת התחזוקה הינה להבטיח את תקינות, בטיחות ונוחות השימוש במעלית.

 

חובת תחזוקה ובדיקות תקופתיות
למעשה,  כל מעלית בישראל מחויבת לעמוד בדרישות תו תקן של מכון התקנים הישראלי, ולעבור בדיקה ראשונית בטרם השימוש בה. מעלית שאינה עומדת בתקנות אלו אינה מותרת לשימוש. יתרה מכך, כל מעלית מחויבת בתחזוקה ובבדיקות תקופתיות, בין אם מדובר במעלית נוסעים או במעלית משא, וזאת בהתאם להנחיות של משרד התמ"ת (משרד הכלכלה).

את תחזוקת המעלית יש לבצע באופן שוטף וקבוע, ובהתאם לצורך, כשאת הבדיקות יש לבצע לפחות פעם בחצי שנה על ידי מהנדס מורשה. יש לציין כי אי ביצוע של בדיקות אלו נחשב לעבירה פלילית, ושהאחריות על קיומן מונחת על כתפי הבעלים.

 

חובת שירותי תחזוקה תקופתית למעליות
כאמור,  תחזוקה תקופתית שוטפת למעליות הינה דרישה מחייבת נוספת של משרד התמ"ת, ואי עמידה בה מהווה עילה להשבתת המעלית. שירותי תחזוקה אלו ניתנים על ידי חברות מעליות מורשות, ולרוב על ידי החברה אשר התקינה את המעלית במבנה.

חשוב לציין את נחיצותה של חברה אמינה וקבועה לביצוע הבדיקות ועבודות התחזוקה השוטפות, מפני היא בהחלט עשויה למנוע את השבתת המעלית. כלומר, רצוי לבחור בחברה המכירה את סוג המעלית המדובר, מודעת לבעיות שמהן היא סבלה בעבר, יודעת כיצד לשמור עליה במצב תקין ובטוח, וגם זמינה לקריאות חירום בכל עת.

 

מה כוללים טיפולי תחזוקה תקופתיים
כל מרכיבי המעלית המכאניים והחשמליים נכללים בטיפולי תחזוקה תקופתיים למעליות. הבדיקות כוללות בין היתר את לוח החשמל של המעלית, מנגנוני בטיחות, פעולת מערכת סגירת ופתיחת הדלת, וכן בדיקת תקינות של כפתור האזעקה. בנוסף לכך, הן כוללות כיוון, שימון וניקוי של מערכות ומתקני הבטיחות השונים של המעלית, והחלפתם של רכיבים ישנים, שחוקים ובלויים. כמו כן ייבדק מנוע המעלית וייעשו בו טיפולים תקופתיים, ינוקו פיר המעלית וחדר המכונות, ותווסת מערכת ההתנעה והעצירה של המעלית. על פי רוב, נציג חברת המעליות ילווה את הבדיקה התקופתית שמבוצעת על ידי מהנדס מבקר מורשה של משרד התמ"ת. במידת הצורך, אנשי המקצוע גם יבצעו את התיקונים העולים מדוח המבקר.

 

מי אחראי על הזמנת בדיקות תקופתיות
יש לציין כי לעיתים קרובות חברת המעליות המספקת לבניין שירותי תחזוקה קבועים, היא זו שמזמינה בדיקה תקופתית של בודק מורשה. במקרים רבים הבודק ימשיך להגיע כדי לבדוק את המעלית באופן קבוע, ללא צורך בהזמנה נוספת. יחד עם זאת, חשוב לדעת כי האחריות להזמנת בדיקות תקופתיות מוטלת על בעלי המעלית או החברה המנהלת ומתחזקת את המבנה. האחריות אינה של חברת המעליות עימה עובד בעל המעלית, והתשלום על בדיקות אלו חל עליו.

 

תוצאות בדיקת מעלית תקופתית
התוצאות של בדיקת מעלית תקופתית, המבוצעת על ידי מהנדס מורשה, נרשמות בדו"ח מיוחד המכונה תסקיר בדיקה. דו"ח זה מפרט את מועד הבדיקה, מצבה של המעלית, והליקויים והתיקונים הנחוצים עבורה. הדו"ח נשלח הן לבעלי המעלית והן לנציגי משרד התמ"ת (משרד הכלכלה) העוקבים ומפקחים אחר ביצוע הבדיקות ודרישותיהן. במידה שיש צורך לבצע תיקונים במעלית, בעליה נדרש להזמין שירותים של חברת מעליות מקצועית ומוסמכת. כמו כן, אם בדיקת מעלית תקופתית מצאה ליקויים המסכנים את השימוש בה, היא תושבת באופן מיידי לשימוש באופן ברור וידוע לכל, עד לתיקונה כנדרש.