כללי בטיחות במעלית

בארץ ובכל העולם נפוץ מאד השימוש במעליות בבתים פרטיים, בבנייני משרדים, במרכזים מסחריים וכמעט בכל מבנה מרובה קומות.
המעלית אכן משפרת את איכות החיים שלנו וברך כלל השימוש בה בטוח לחלוטין, מהיר ונוח.

בארץ ובכל העולם נפוץ מאד השימוש במעליות בבתים פרטיים, בבנייני משרדים, במרכזים מסחריים וכמעט בכל מבנה מרובה קומות.
המעלית אכן משפרת את איכות החיים שלנו וברך כלל השימוש בה בטוח לחלוטין, מהיר ונוח.
אולם, עם זאת, ישנם כללי בטיחות חשובים לאחזקת מעליות שגרתית ותקופתית שחשוב להקפיד עליהם, כדי לשמור על תקינותה ועל בטיחות הנוסעים בה.
שירות למעליות ניתנן ע"י חברות מקצועיות לבניה ולאחזקת מעליות, שתפקידן לשמור על תקינות המעלית כדי לא להפוך את הנסיעה בה למלכודת מסוכנת.

מעלית בבניין מגורים

מה קובע התקן הישראלי לגבי התקנת מעלית?

התקן הישראלי קובע את דרישות הבטיחות להתקנה ולבניה של מעליות. בשנים האחרונות התווסף לתקן הישראלי גם הצורך לעמוד בתקן המחמיר האירופאי.
אחד האלמנטים המשמעותיים הינו עמידה בדרישות הנוגעות לכבאות ולהצלה וכן התקנים העוסקים בתכנון ובבניית המעלית.
התקן הישראלי רואה חשיבות מיוחדת להיבט הבטיחותי של המעלית, כולל מערכות החשמל שבה, הימצאות תאורת חירום ולחצן מצוקה, קיום מערכת כיבוי אש בבניין בו מותקנת המעלית וכדו'.
על המעלית לעבור בדיקות תקופתיות, כל חצי שנה עד מקסימום שנה.
כמו כן, חשוב לרענן בפני דיירי הבניין את כללי הבטיחות בעת השימוש במעלית.
התקן הישראלי והאירופאי גם יחד מחייבים לא להפעיל מעלית חדשה לפני שהיא נבדקת ע"י בודק המוסמך לאחזקת מעליות ועד שהוא לא מוציא מסמך אישור לתקינותה.
התקנת המעלית חייבת להתבצע על ידי חברה שיש לה רישיון והסמכה לכך.

 

מהם הגורמים שיכולים לגרום לתאונות במעליות?

 1. נפילה לפיר של מעלית.
 2. תקלה שמתרחשת במערכת המחשוב של המעלית.
 3. תקלה במערכת המיכון של המעלית.
 4. מעלית הנושאת בתוכה עומס יתר.
 5. מעלית שאינה מתוחזקת כהלכה.

 

כמה טיפים להתנהלות בטיחותית במעלית

כללי תחזוקה ושירות

 1. כל מעלית חייבת לעמוד בתקן הישראלי ואין להשתמש בה לפני קבלת אישור עמידתה בתקן.
 2. יש לבצע בדיקה ע"י בודק מוסמך של חברת אחזקת מעליות  לפחות פעם בחצי שנה. הבודק יעריך את תפקודי המעלית השונים וימליץ על תיקון ליקויים, במידה ויימצאו.
 3. במידה ונמצא ליקוי כלשהו במעלית, אסור להפעילה כלל עד לתיקונה ע"י טכנאי מעליות מוסמך.
 4. יש לוודא שהמעלית נמצאת תחת שירות מעליות פעיל ושגרתי. שירות זה יכלול שימון והחלפת רכיבים בלויים וכיוון מערכות המעלית השונות.
 5. אין להיכנס למעלית ללא דלת.
 6. חשוב לשמור על ניקיון המעלית ובמיוחד להקפיד שלא יצטבר לכלוך באזור הדלתות.
 7. הלכלוך עלול לחסום את מסילות הדלתות ולשבש את פעילותן.
   

כללי נסיעה ושימוש במעלית

 1. אין לעבור את המשקל המומלץ ע"י יצרן המעלית
 2. אין להרשות לילדים קטנים ללא ליווי מבוגר לנסוע לבדם במעלית
 3. בעת עליה או ירידה במעלית אין לקפוץ, לטלטל אותה או להתפרע בה
 4. אסור לעשן במעלית מחשש של התפתחות שריפה בתוכה.
 5. בעת שריפה אין להשתמש במעלית, אלא רק במדרגות
 6. מומלץ שלא לשוחח בנייד בעת השהייה במעלית, בשל הקרינה המוגברת של הנייד בתוכה.
 7. אין לנסוע במעלית שאחד החלקים שלה שבור
 8. אם המעלית נתקעת, יש לקרוא לצוות חילוץ מקצועי
 9. בבדיקות שגרתיות יש לבדוק את תקינות כפתורי העצירה, פתיחת הדלתות וכפתור הפעלת האזעקה.

 

כללים לתחזוקת מעלית תקופתית ע"י חברה לשירות מעליות

 1. מומלץ שהמעלית תיבדק לפחות פעם בשישה חודשים ע"י איש מקצוע שהינו בודק מעליות מוסמך.
 2. כשהבודק עורך את הבדיקה הוא חייב לציין את תאריך ביצוע הבדיקה בתוך המעלית.
 3. יש לבצע את כל הוראות התיקון של הבודק ולא להפעיל את המעלית עד שכל דרישותיו הושלמו.
 4. את התיקונים יבצע אך ורק טכנאי מעליות מוסמך.

 

כללים לתחזוקת מעלית שוטפת

 1. התחזוקה השוטפת חייבת להתבצע כל חמישה שבועות.
 2. התחזוקה השוטפת כוללת: בדיקת כל רכיבי המעלית, שימון רכיבים, החלפת חלקים בלויים, בדיקת חיבורי חשמל והארקה, בדיקת יכולת העצירה של המעלית, תפקודי הדלתות ובדיקת פיר המעלית.
 3. במעלית חייב להיות שלט המציין את המשקל המירבי שהיא יכולה לשאת.
 4. יש לבדוק שבעת עומס יתר מתחילה לפעול נורית מיוחדת המתריעה בצליל אזהרה על החריגה במשקל.
 5. יש לבדוק שבעת עומס יתר המעלית אינה זזה.

כללי ביטחון  לגבי נסיעת ילדים במעלית

 1. לילד מתחת לגיל 14 אסור לנסוע לבדו במעלית, אלא רק  בליווי מבוגר.
 2. יש להדריך ילדים שלא להתפרע בתוך המעלית, לא לגרום לה לטלטולים או לקפוץ בה
 3. לאסור על ילדים "לשחק" עם כפתורי המעלית, כדי לא לחבל בתפקודה התקין או לגרום לתקיעותה.