תאור פרוייקט:

בדרום הארץ מוקם מתקן להפקת אנרגיה סולארית. במרכז הפרויקט מגדל המתנשא לגובה של 210 מטר. במסגרת הבנייה הותקנה גם מעלית אלימק בתוך המגדל והוגבהה עד להגעת המגדל לגובה הסופי. כיום מותקנת במקום מעלית אלימק חיצונית קבועה, אשר תתנשא לגובה 204 מטר ותשרת 5 תחנות.