התקנת מעלית שבת בבית משותף

מהי מעלית שבת? איך היא עובדת? האם חייבים להתקין פיקוד שבת? מהם זכויות וחובות הדיירים בבית משותף? תשובות לשאלות נפוצות עבור שומרי שבת ושכניהם.

מעלית שבת היא המצאה ישראלית שפותחה בירושלים. מטרתה: לאפשר גם ליהודים מסורתיים, דתיים וחרדים שומרי-שבת להשתמש במעלית בלי לחלל שבת. כדי להימנע מעשיית מלאכה בשבת, המעלית עולה ויורדת באופן אוטומטי בין הקומות, בלי התערבות יד אדם.

מעלית שבת מנוהלת על ידי מנגנון שנקרא "פיקוד שבת". היא ממתינה זמן מסוים בין קומה לקומה, ומתריעה באמצעות צלילים לפני סגירת הדלתות. למרות שלא כל פוסקי ההלכה מסכימים על הפעלתה של מעלית שבת, היא הולכת והופכת נפוצה יותר ויותר בישראל.

החל מ-2001, נקבע בחוק התכנון והבנייה כי בכל בניין ציבורי או בית מגורים שיש בו יותר ממעלית אחת - חובה להוסיף פיקוד שבת באחת מהן. החובה מוטלת על הקבלן, לכלול את מעלית השבת במפרט. ב-2011 נקבע בחוק כי בכל בית משותף רשאי רוב בעלי הדירות להחליט על התקנת מערכת פיקוד שבת וכן על הפעלתה. לפרטים ראו: חוק התקנת מעליות שבת בבנינים ציבוריים ובבניני מגורים (הוראות ותיקוני חקיקה), תשס"א-2001.

חוק המקרקעין אמנם קובע כי מספיקה דרישה של בעל דירה אחת כדי להפעיל מעלית שבת (אם הותקן פיקוד שבת ויש יותר ממעלית אחת), אך מכיוון שהוצאות האחזקה וההפעלה נופלות על מי שדורש את הפעלתה, לא ממהרים בעלי דירות להוסיף לעצמם הוצאות.

שעות הפעלת המעלית, אלא אם כן הוסכם אחרת, יהיו 4 שעות מכניסת השבת (או החג), ובשבת - מ-7 בבוקר עד 12:30 בצהריים, וכן שוב 3 שעות לפני צאת השבת או החג. במקרה שבו למעלה מ-50% מבעלי הדירות בבניין עם 2 מעליות דרשו התקנת מעלית שבת (או למעלה מ-25% בבניין עם 3 מעליות ומעלה), שעות הפעלת המעלית יהיו משעת כניסת השבת ועד חצות (בליל שישי), וכן מ-6 בבוקר עד צאת השבת/החג.

במקרה של סכסוך בין הדיירים בנושא התקנת מעלית שבת, הפעלת מעלית שבת וכן שעות ההפעלה, ניתן לפנות אל המפקח על רישום המקרקעין.

מעלית שבת עשויה להיות דבר מבורך, אם היא מונעת סכסוכים בין דיירים שונים בבית משותף. עם זאת, יש לזכור כי מעלית שבת עשויה להיות איטית יותר ומסורבלת יותר. מעלית שבת עלולה לעכב דיירים הממהרים לעלות ולרדת. מעלית שבת משמיעה רעשים וצפצופים שעלולים להטריד חלק מן הדיירים. מבחינה טכנית היא עשויה לגרום לשחיקה או בלאי מהיר יותר של המעלית. מדוע? כיוון שהמעלית עולה ויורדת (בהפסקות קצרות) גם כשהיא אינה נדרשת או מוזמנת על אחד מן המשתמשים באחת הקומות. 

לסיכום, מעלית שבת היא המצאה חשובה ומועילה - אך יש להשתמש בה בצורה מושכלת, מידתית ולהתחשב בכל הדיירים. כי הדבר החשוב ביותר בבית משותף הוא לשמור על שלום-בית, שקט ושלווה.