התקנת מעליות בדירות חדשות

עברתם לדירה חדשה? באמת מזל טוב. רק רגע, יש מעלית?

בשל התרחבות הביקוש לדירות וצפיפות האוכלוסין התפתחה בתל אביב בניה לגובה, הקומות הגבוהות אינן רק במגדלי המשרדים הגבוהים ובמרכזי הקניות כי אם גם בבניני דירות מגורים. הקומות הולכות ומתרבות לקצב התרחבות האוכלוסייה ומסיבה זו, עולה הצורך בהתקנת מעליות בבניינים אלו.

 

מיקום המעלית

מבחינת תכנון הנדסי חשוב למצוא מיקום מוצלח להתקנת המעלית בבניין החדש בכדי שתוכל לשרת את כל דיירי הבניין ותשתלב היטב בעיצובו האדריכלי של הבניין. לשטח שבו בו נוסעת המעלית נדרש חלל בגודל מינימלי על מנת לעמוד בתקני הבניה ובכדי לסייע לתפעול, גישה ותיקונים בעת הצורך.

לפעמים בחדר המדרגות קיים שטח מיותר אותו אפשר לייחד למעלית, אך לפעמים לא תהיה ברירה ובכדי לאפשר למעלית לעמוד בכל הדרישות יהיה צורך בהגדלה ובהרחבה של חדר המדרגות או בהוספת פיר חיצוני למעלית מחוץ לבניין, מה שיפגע מעט במראהו החיצוני.

חשוב לוודא שהמבנה יוכל לעמוד בלחץ האנרגיה והמשקל שנגרמים על ידי המעלית ולמקם אותה בהתאם לכוחות המבנה. כאשר מקימים פיר חיצוני לבניין קיימות לפעמים עלויות נוספות כמו בעקבות היטל ההשבחה ואגרות בניה שכדאי לתת עליהן את הדעת.

 

הבחינה המשפטית

ההחלטה להוספת מעלית בבניין החדש צריכה להתקבל באסיפה כללית של כל בעלי הדירות בבניין, יש לערוך הצבעה בעד ונגד וחשוב להוציא פרוטוקול והחלטה חתומה בשם כל בעלי הדירות ברוב של שני שליש. יש לשמור שבניית המעלית לא תפגע בדירות או במראה הבניין הן חיצונית והן פנימית.  כדי להתקין מעלית יש לקבל היתר בניה, מה שמחייב בדיקות ונהלים מטעם המועצה האזורית.

חשוב לברר האם אפשר לבנות מעלית בהתאם לתכנית שהוכנה לבניית עיר שכבר קיימת, או שמא יש להגיש בקשה חריגה בכדי לקבל את ההיתר להוספת המעלית לבניין החדש. רק לאחר הגשת הבקשה להיתר יחד עם כל המסמכים, ניתן יהיה לקבל את האישור להוספת המעלית ולהתחיל בבנייתה. ישנם גם מספר חובות טכניות שיש לעמוד בהם בבניה למטרת בטיחות.

 

מי משלם על תענוג המעלית?

גם אם דיירי הקומה הצמודה לקרקע תמכו בהקמת המעלית הם לא יצטרכו לשאת בנטל המחיר. התשלום הוא יחסי לגובה קומת המגורים בדרך כלל וזאת משום שדיירי הקומות העליונות יוצאים נשכרים יותר מהשימוש במעלית, מה גם שהתקנת המעלית מוסיפה לעלויות וצריכת החשמל בבניין. השימוש במעלית לעלייה עד לקומות הגבוהות צורכת יותר חשמל מהעלייה לקומות הנמוכות.

 

המלצות

במקרים רבים מומלץ להתקין מפתח על המעלית בכדי שרק הדיירים שנושאים בעלות התחזוקה של המעלית יוכלו להשתמש בה וליהנות ממנה, זאת גם כדי למנוע שימוש לא רצוי על ידי זרים. במקרים כאלה רצוי להוסיף אינטרקום לבניין למען האורחים שיוכלו לבקש שישלחו אליהם את המעלית.

אז נכון שמעלית מוסיפה רבות לאיכות החיים של יושבי דירות חדשות בתל אביב ולמגורים בבניין החדש. החיים קלים יותר, נוחים ונעימים יותר כאשר לדירת המגורים בקומה הגבוהה קיימת מעלית המקצרת את הדרך לדירה. אולם חשוב מאד לעבור את הדרך עד למעלית בקלות, ביעילות ללא מכשולים ובלי מתחים מיותרים בין השכנים.