הוספת ממ"ד לבניין קיים

כבר יותר מ- 20 שנים שבנייתו של מרחב דירתי מוגן הינה בגדר חובה בעת הקמתם של מבנים חדשים. אכן, במהלך מבצע "צוק איתן" התחוור שוב כי למרות סוללות "כיפת ברזל", הממ"ד מהווה אמצעי ראשון במעלה להבטחת שלומם של הדיירים, ולשיפור תחושת הביטחון הכללית שלהם.

יחד עם זאת, בישראל עדיין קיימים לא מעט בניינים בהם אין מרחב דירתי מוגן, וחשוב שדייריהם ידעו כי ניתן להוסיף ממ"ד לבניין, ואפילו הוצאו מספר הקלות ופטורים בחוק המקלים על המהלך.

 

מהו ממ"ד
ממ"ד, ראשי התיבות של מרחב דירתי מוגן, הינו חלל שגודלו אינו פחות מ-9 מטרים רבועים הבנוי מבטון מזוין. תפקידו של הממ"ד הוא לספק לדיירים ולשוהים בבניין מקום מפלט מהיר מפני איומים שמקורם בלחימה, כדוגמת מתקפת טילים או רקטות, מתקפות של מטוסים, חומרי נפץ מתרסקים וחומרי לוחמה כימיים.

אחת הסיבות המהותיות לעידודה של בניית ממ"דים הינה הזמינות של המרחב המוגן, והמהירות בה ניתן להגיע אליו. כידוע, בזמן מבצע "צוק איתן" וגם לאחריו, שוב התבלטה חשיבות התגובה המהירה, כשלעיתים עומדות לרשות הדיירים אך שניות מעטות על מנת להגיע למקום מחסה. ההגנה האופטימאלית אינה מסופקת על ידי חדרי מדרגות ישנים, או על ידי מקלטים הממוקמים במרחק מה מן הבניין. על כן, ממשלת ישראל מעודדת הקמת ממ"דים גם בבניינים קיימים, באמצעות הקלות והטבות שונות.

 

הוספת ממ"ד ללא חריגה מזכויות הבנייה
כאמור, מאז תחילת שנות ה- 90 חובה להקים ממ"ד בכל מבנה חדש בישראל. על פי התקנות מוגדר המרחב המוגן בתור שטח שירות, ולהגדרה זו יש חשיבות מרובה בכל הנוגע להקמת ממ"ד בבנין קיים, מאחר שמדובר לכאורה בתוספת של שטח מגורים למבנה. כלומר, גם בבניין בו נוצלו כל זכויות הבנייה עדיין ניתן להוסיף ממ"ד המוגדר כשטח שירות, וזאת אפילו אם הממ"ד ישמש בהמשך למגורים, כמחסן או למטרות אחרות. במילים אחרות, מעבר להיותו של המרחב הדירתי המוגן אמצעי בטיחות חיוני, הלכה למעשה מדובר בהוספה של שטח למבנה.

 

תקנות נוספות עבור הוספת ממ"ד למבנה קיים
כל מי שמכיר את הליכי התכנון והבנייה בישראל מודע היטב לסחבת, ההמתנה והקושי הכרוכים בהוספת שטחים למבנים קיימים. ואולם, מפאת חשיבותו של ההיבט הביטחוני הוצאו מספר הוראות ותקנות המסייעות ומקלות על הקמת ממ"דים:

  • במבנים קיימים שאין בהם עדיין מקלט או ממ"ד, ומשמשים לצרכי מגורים, לא תהיה גביה של דמי היתר הנוגעים לבנייה של ממ"ד.
  • באופן עקרוני, מנהל מקרקעי ישראל לא יביע התנגדות לבקשת היתר להקמת ממ"ד, ואף לא נדרש כל אישור ממנו. מדובר בתקנה המסייעת מאוד לזרז את הליכי הבנייה של מרחב דירתי מוגן.
  • במידה שבנייתו של הממ"ד מובילה להשבחתו של הנכס, מה שאכן מתרחש לרוב, לא יוטל על בעליו היטל השבחה הנוגע לעליית הערך הקשורה בממ"ד.
  • ממ"ד אינו יכול להיחשב כסטייה מן התוכנית המקורית של המבנה, ולכן ועדות מקומית לתכנון ובנייה אינן יכולות להתנגד להקמתו.