סמנכ"ל חטיבת ביצוע

תואר ראשון במנהל עסקים

תואר שני במנהל עסקים

צפריר בלזבורג