• תאור פרוייקט:

    בנמל חיפה מותקנות מעליות אלימק על גבי העגורנים לפריקת המכולות ועל העגורנים לסידור המכולות.

    על חמישה עגורנים חדשים הותקנו 5 מעליות אלימק: 3 עגורנים מתנשאים לגובה של 60 מטר ו-2 עגורנים נוספים לגובה של 27 מטר.