תקני בטיחות במעליות

כיום מרבית האנשים מתגוררים ועובדים בבתי קומות, ולכן השימוש במעליות מהווה חלק משגרת החיים.

המעליות משמשות את דיירי כל הקומות, ולא רק את אלו הגרים בקומות העליונות. המעליות מספקות נגישות לקשישים ולבעלי מוגבלויות פיסיות, וכמו כן מסייעות בסחיבת משאות כבדים ובהורדת עגלות ילדים. באופן כללי, מעליות הינן אמצעי הנעה בטוח ואמין כל עוד הן מתוחזקות כראוי, בהתאם לתקנים וחוקים מפורטים הנוגעים לאופן התקנת המעלית, התחזוקה והשימוש בה. האחריות ליישומם מוטלת על בעלי הדירות בבית או על מנהלי הנכס.

 

הסכנה הטמונה במעלית בלתי-מתוחזקת
מעליות מוזנחות שאינן מתוחזקות כראוי עלולות להפוך לכלי מסוכן. אמנם תאונות מעלית נדירות למדי, אך בעשורים האחרונים התרחשו מאות תאונות שחלק בודד מהן אף גרמו לפגיעות ולמוות. הגורמים העיקריים לתאונות נבעו מתחזוקה לקויה, שהתבטאה בהיעדר איתור תקלות במערכת הממוחשבת ובתקלות מכאניות. כמו כן, תאונות עלולות להתרחש עקב חילוץ לא נכון ממעלית, ועקב מעליות שנשאו עומס יתר.

 

תקני בטיחות להתקנת מעלית
כל מעלית מותקנת חייבת לעמוד בתקנים הישראליים, לאחר שמכון התקנים בדק את המעלית ואישרה לשימוש. כמו כן, בכל תא מעלית מחייב החוק להתקין דלת שתמנע אפשרות של הילכדות. בנוסף, בבניין שיש בו מעלית  וגובהו מעל 72 מטרים חובה להתקין גנראטור, המופעל אוטומטית במקרים של הפסקות חשמל.

 

תחזוקה כללית של מעלית
חדר המכונות של המעלית נדרש להיות נעול, לתאורה תקינה ולגישה נוחה ופתוחה, וכן אסור לאחסן בו חפצים או כל ציוד שאינו קשור למערכת של המעלית. בנוסף, יש לבדוק מידי פעם את תקינות פעמון האזעקה, ולדאוג לתאורה בכל הקומות בקרבת הכניסה למעלית. כמו כן, אסור לשפוך מים בתוך המעלית בעת ניקיונה, ויש  לוודא כי לא נשפכו עליה מים בעת שטיפת חדר המדרגות.

 

תחזוקת מעלית תקופתית
ראשית, מעלית חייבת להיבדק בכל שישה חודשים על ידי בודק מעליות מוסמך. בכל ביצוע בדיקה, מחוייב הבודק לעדכן את התאריכים בתוך תא המעלית. במידה שתתגלה בעיה ימליץ בודק המעליות על פעולות שיש לבצע על מנת לתקנה. אם התגלתה תקלה במעלית, בין אם על ידי הבודק  או משתמשים, יש להשבית מיד את פעילותה ולתקנה אך ורק בעזרת טכנאי מעליות מוסמך.

 

תחזוקת מעלית שוטפת
כל מעלית נדרשת לשירותי תחזוקה שוטפים אחת לחמישה שבועות. טיפול זה כולל שימון רכיבים, בדיקת תקינותם והחלפתם של חלקים בלויים. כמו כן, נבדקים מעגלי בטיחות, חיבורי חשמל והארקה, מיקומה של המעלית, נקודות העצירה והדלתות שלה, וניקיון של מערכות המעלית ופיר המעלית.

 

הוראות לשימוש בטוח במעלית
השימוש במעלית חייב להיות בהתאם לתקנים נדרשים, ויש להציב בתוכה שלט המפרט אותם. מדובר בתקנים המגבילים את עומס המשקל המותר לכל מעלית, אשר חריגה ממנו עלולה להוות סכנה בטיחותית חמורה.

כמו כן, ילדים מתחת לגיל 14 אינם רשאים להשתמש לבד במעלית, ובעת הנסיעה בה אסור לטלטל או לקפוץ בתא. בנוסף לכך, יש לשמור על ניקיון המעלית, ובמיוחד לשים לב ללכלוך באזור הדלתות שעלול לחסום את מסילותיהן ולמנוע את פעילותן התקינה. לבסוף, אסור להשתמש במעלית אם רכיב מסוים בה שבור או סדוק.

 

תקנים לחילוץ נוסעים במעלית
מומלץ שכלל דיירי הבניין יזכו לקבל הדרכה מטכנאי חברת המעליות בכל הקשור למקרה של היתקעות במעלית וחילוץ נוסעים ממנה. במקרה של נוסעים לכודים, רק דיירים שעברו הדרכה יכולים לנסות ולחלצם על פי ההוראות שלמדו. אם החילוץ אינו מצליח יש לבקש את עזרת חברת השירות, שאת מספרה יש לרשום ליד המעלית. לאור האמור לעיל, ראוי לזכור כי המעלית נועדה לשמש את דיירי הבניין בבטחה ובנוחות, ובמידה ששומרים על התקנים והוראות הבטיחות - הסיכוי לתקלה הוא נמוך ביותר.